GÓP Ý BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI: Không còn muốn gắn bó, hãy để người lao động ra đi

Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) lần này có nêu 2 phương án về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) của người lao động (NLĐ). Ở phương án 1, NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần lý do mà chỉ cần tuân thủ thời hạn báo […]

.
.
.
.