• Phục vụ khách hàng 24/7
 • Kết nối với chúng tôi:

Quá trình phân tích và duyệt mẫu

Sau khi nhận mẫu của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành:

 • Phân tích thành phần, cấu tạo vải
 • Chọn keo phù hợp với loại vải
 • Phân tích kỹ thuật:
  • Test nhiệt độ phù hợp
  • Lực ép phù hợp
  • Thời gian đạt yêu cầu
  • Test độ bền giặt và bền hóa chất (nếu cần)

Sau quá trình test tổng thể chúng tôi sẽ cung cấp mẫu thành phẩm hoàn thiện đạt yêu cầu chất lượng, kèm các thông số kĩ thuật về nhiệt độ, lực ép và thời gian sử dụng phục vụ quá trình sản xuất của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sản xuất nếu có vấn đề hoặc thắc mắc, chúng tôi sẽ có nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tận nhà máy khách hàng, để đảm bảo đúng tiền độ và chất lượng của quý khách.

Đến với chúng tôi khách hàng sẽ được tư vấn kỹ, để chọn lựa được loại sản phẩm phù hợp nhất với từng loại yêu cầu của từng loại sản phẩm.

ALT